In Memoriam Tjitte Klaas de Vries

2015-03-18 20.18.26

Tjitte Klaas Vries

Geboren 11-07-1949


2015-03-18 14.48.37
Overleden 14-4-2000
2015-03-26 14.01.54

Getrouwd 28-11-1975 met
Ieke Visser
2015-03-01 08.56.00

Geboren 12-2-1954

In memoriam Gereformeerde Gemeente Lelystad

Op de late avond van 14 april 2000 werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van onze geliefde ambtsbroeder Tjitte Klaas de Vries. Geboren te Lemmer op 11 juli 1949 en op zijn huwelijksdag zich gevestigd hebbende te Lelystad is hij aldaar in de leeftijd van 50 jaar op Gods tijd overleden.

Na een –vermoedelijk-ernstig hartinfarct mocht medische hulp niet meer baten.

Toen het de volgende ochtend bekend werd ging er een golf van ontroering door de Gemeente en was de verslagenheid groot.

Onpeilbaar diep is het verdriet voor Ieke, Ane Marten en Corinda, Catharina en Jan en voor Klaasje. Op de daaraanvolgende zondag stond zijn stoel in de consistorie leeg en was er ook een lege plaats in de kerkenraadbank.

In de middagdienst zou broeder De Vries door ds. Kattenberg opnieuw in het ambt van diaken worden bevestigd.

Op woensdag 19 april is hij onder grote belangstelling begraven.

Ds. Vreugdenhil schetste de grote plaats die broeder De Vries in de gemeente mocht hebben, vanwege zijn dienende liefde in velerlei opzichten in de achterliggende jaren in en aan de gemeente betoond.

Ruim 10 jaar diende hij de gemeente als diaken.

Na de rouwdienst begaf zich een grote stoet naar de gemeentelijke begraafplaats aan de Oostranddreef.

Bij het graf sprak ds. Vreugdenhil nog kort over Jesaja 43 vers 1 en 2.

Na het lezen van de geloofsbelijdenis werd de begraafplaats verlaten en teruggekomen in de kerk besloot ouderling Den Breejen de begrafenisplechtigheid met het lezen van Jesaja 40 en gebed.

 

Geef een reactie